کاربردی

وب سرویس Hubble شامل بانک اطلاعاتی از کلیه مشاهدات تصویربردازی از سیارات بیرونی است. API هابل با گرفتن تاریخ ( روز و ماه ) تصاویر گرفته شده در آن روز را نمایش می‌دهد. درواقع  این داده ها اطلاعات ۳۶۵ روز سال هستند که وب سرویس عکس و اطلاعاتی درباره آن مکان برمی‌گرداند این داده ها در قالب های مختلف FITS، PDF، JPG هستند که با یک رابط جستجوی اختصاصی قابل جستجو است.

 

کاربرد وب سرویس Hubble

نرم افزارهای آموزشی

نرم افزارهای خاص منظور

 
ApiTalk


وب سرویس,Hubble,کاربردی,api,هابل

ارسال درخواست

با کامل کردن فرم زیر میتوانید ای پی آی مورد نظر را درخواست کنید