کاربردی

با استفاده از این سرویس می‌توان پارامتر‌های مختلفی را برای سرچ در جدول تناوبی به کار گرفت. شماره اتمی، فرمول یا ویژگی‌های عنصر چند نمونه از این پارامترها می‌باشند.

کاربرد

  • تحلیل و یا حل معادلات شیمیایی
  • آموزش
  • سایت‌های مرجع شیمی و زیرشاخه‌های آن
Api Talk


وب‌سرویس , جدول تناوبی , Periodic Table , Api

ارسال درخواست

با کامل کردن فرم زیر میتوانید ای پی آی مورد نظر را درخواست کنید