امنیت

این سرویس با دریافت کمبولیست، نام‌های کاربری و گذرواژه‌ها را در دو ستون مجزا بازمیگرداند. یکی از مهم‌ترین موارد استفاده‌ی این سرویس برای انجام تست نفوذ روی حساب‌های کاربری سایت های مختلف می باشد.

کاربرد کمبولیست

  • تامین امنیت کاربران
  • حصول اطمینان از امنیت اکانت
  • اجرای تست
Api Talk


وب‌سرویس , کمبولیست , Combo List , Api

ارسال درخواست

با کامل کردن فرم زیر میتوانید ای پی آی مورد نظر را درخواست کنید