شبکه های اجتماعی

با داشتن تصاویر اشخاص میتوانید محدوده ی سنی افراد را بدست بیاورید !!!

این وب سرویس با استفاده از یادگیری عمیق میتواند تشخیص دهد که فرد مورد نظر در چه محدوده ی سنی قرار دارد.

مناسب برای

نرم افزار های دارای محدودیت سنی .

نرم افزار های هوشمند سازی مدیریت مشتریان برای تارگت گذاشتن روی رنج سنی مشتریان و آنالیز آنها.

Api Talk


وب سرویس , تشخیص سن , age detector , api

ارسال درخواست

با کامل کردن فرم زیر میتوانید ای پی آی مورد نظر را درخواست کنید