محاسباتی

با دادن یک فرکانس و مدت زمان مورد نظر، این سرویس یک فایل صوتی از فرکانس وارد شده و به طول زمان وارد شده برمی‌گرداند. ابتدایی و در عین حال مفیدترین کاربرد آن، تست شنوایی انسان می‌باشد.

و همینطور با متد دیگر آن میتوان نمودار نوسانی آن فرکانس را دریافت کرد.

کاربرد

  • پزشکی
  • آموزشی
  • تولید سیگنال
Api Talk


وب‌سرویس , ساخت فایل صوتی , Voice Creator , Api

ارسال درخواست

با کامل کردن فرم زیر میتوانید ای پی آی مورد نظر را درخواست کنید