محاسباتی

با وارد کردن گروه خونی پدر و مادر به این وب‌سرویس، تخمینی در مورد گروه خونی فرزند آن‌ها (بر اساس روش‌های علمی)به شما ارائه خواهد شد. این تخمین هیچ تضمینی برای دقیق بودن نداشته و درصد احتمال وقوع آن نیز در کنار نام گروه خونی نمایش داده می‌شود.

کاربرد وب‌سرویس تشخیص گروه خونی

  • پزشکی
  • آموزشی
  • کاربردی
Api Talk


وب سرویس , تشخیص گروه خونی , Blood Group , API

ارسال درخواست

با کامل کردن فرم زیر میتوانید ای پی آی مورد نظر را درخواست کنید