محاسباتی

این وب‌سرویس با گرفتن مشخصات یکی از عناصر رادیواکتیو، جرم ثانویه (پس از آزاد شدن انرژی)را به نمایش در می‌آورد. وب‌سرویس رادیواکتیو همچنین میزان انرژی آزاد شده از عنصر مورد نظر را به شما خواهد گفت.

کاربرد وب سرویس رادیو اکتیو

  • آموزشی
  • پژوهشی
  • سوپراپلیکیشن‌های دانش‌آموزی
ApiTalk


وب سرویس ,  محاسبات , عناصر رادیو اکتیو ,

ارسال درخواست

با کامل کردن فرم زیر میتوانید ای پی آی مورد نظر را درخواست کنید